Skip to Content
wild_architecture_19-1920x1280-1508759081.jpg
Zameranie trhu
Polovodičová technológia
Polovodičová technológia budúcnosti.

Svet sa stáva novým spôsobom prepojeným a v dôsledku toho sa mení aj polovodičový priemysel. Zmluvným výrobcom, ako je spoločnosť WILD, sa otvárajú veľké príležitosti, pretože poskytujú kvalitu bezpečnú pre procesy a kompatibilnú s čistými priestormi.

Či už ide o smartfóny, elektrické vozidlá, nositeľné zariadenia alebo čoraz inteligentnejšie továrne – všetky majú jedno spoločné: sú to počítačové čipy a senzory, ktoré zabezpečujú, že náš svet je čoraz digitálnejší, inteligentnejší a prepojenejší. Pre polovodičový priemysel a jeho dodávateľov je tento vývoj veľkou príležitosťou, pretože spektrum takýchto aplikácií sa veľmi rozšírilo.

Spoločnosť WILD sa dokonale prispôsobila rastúcemu dopytu a požiadavkám špičkových technológií v odvetví polovodičov. Systémový partner pôsobí v oblasti polovodičovej technológie už desaťročia a veľmi dobre rozumie požiadavkám jednotlivých segmentov trhu a potrebám zákazníkov. Zmluvný výrobca tak zaručuje bezpečný dodávateľský reťazec aj pri kolísaní dopytu.

 

Vysoká presnosť a čistota

Máme skúsenosti s vákuovou technológiou a bodujeme vďaka nášmu mechanickému, optickému a elektronickému know-how. Naše kompetencie siahajú od výroby vysoko presných dielov cez čistenie dielov pri extrémnych požiadavkách na čistotu až po finálnu montáž v čistých priestoroch ISO 6 (ISO 14644-1:2015) a prietokových boxoch ISO 5. Spoločnosť WILD sama vyrába zložité výrobné diely a kontroluje stabilitu ich procesu v priebehu výroby pomocou série meraní. Táto vlastná výroba umožňuje uzavretý proces čistenia. Zaručuje, že do výroby v čistých priestoroch vstupujú len diely, ktoré spĺňajú špecifikácie. Preto sa komponenty dostávajú do čistého priestoru na montáž až po predbežnom a následnom jemnom čistení. Práve tu sa naplno prejavuje potenciál spoločnosti WILD.

Pretože presnú montáž komponentov pre manipuláciu s doštičkami, nanášanie povlaku, vyhrievacie systémy alebo takzvané split-field mikroskopy (s deleným poľom) dokážu vykonávať len vysoko kvalifikovaní montážnici. V čistej miestnosti prebieha aj záverečná kontrola a testovanie výrobkov pred tým, ako ju zmontované výrobky opustia v špeciálnom balení.

 

Foto: ESEC AG

 

Vernosť procesu

Naši zákazníci oceňujú vysokú spoľahlivosť procesov, ktorú udržiavame vo výrobe. Je zárukou, že zostavy sa v spoločnosti WILD vyrábajú s najvyššou presnosťou a čistotou. Komplexné know-how spoločnosti WILD v oblasti polovodičovej technológie dáva našim zákazníkom istotu, že ich výrobky budú vyrobené a dodané na najvyššej úrovni.