Skip to Content
TPi_20170711_091841-2-1-1920x1156-1510594173.jpg
Zameranie trhu
Laserová technológia
Laserový trh je naďalej zaujímavý.

Laserová technológia sa používa v mnohých zostavách a kompletných zariadeniach vyvinutých a vyrábaných spoločnosťou WILD.

Laserová technológia je pre mnohých zákazníkov kľúčovou témou par excellence. Je to technológia budúcnosti, ktorá umožní mnohé pokroky vo vývoji a s tým súvisiace nové aplikácie. Ultrakrátke pulzné lasery napríklad otvoria nové dimenzie v oblasti laserového spracovania materiálov, ako aj úplne nové terapeutické možnosti.

Vďaka 25 rokom skúseností s vývojom a výrobou má spoločnosť WILD všetky predpoklady, ktoré musí mať strategický partner pre laserové technológie. Aby sa dosiahla dlhodobá stabilita laserových zostáv, dodávateľ celého radu zaručuje, že všetky komponenty sú bez častíc a bez filmového znečistenia. Tie majú obrovský vplyv na kvalitu a dlhodobú stabilitu laserovej optiky. Spoločnosť WILD na to reaguje bezpečným, uzavretým procesným reťazcom a investíciami do čistenia komponentov, jemného čistenia a výroby v čistých priestoroch.

Najvyššie nároky na výrobné prostredie sa však vzťahujú na všetky pododvetvia laserovej technológie, v ktorých spoločnosť WILD pôsobí: od optiky na laserové rezanie cez lasery na spracovanie materiálov, lekársku techniku a laserové zostavy na analýzu častíc až po laserové diaľkomery alebo 3D meracie technológie. Začína to optickým dizajnom a ovplyvňuje všetky oblasti mechanickej výroby presných dielov, kde sa vyžaduje extrémna presnosť v rozsahu mikrometrov.

 

Najvyššie bezpečnostné opatrenia

Okrem požiadaviek na čistotu a presnosť sa spoločnosť WILD stretáva aj s otázkou bezpečnosti lasera. V závislosti od vlnovej dĺžky lasera môže dôjsť k poškodeniu ľudského oka už v miliwattovom rozsahu, ak je laserový lúč nasmerovaný priamo do oka. Vysokovýkonné lasery sa pohybujú v rozmedzí kilowattov. Preto musia byť ochranné opatrenia pre montážne firmy na vysokej úrovni. Okrem iného má spoločnosť WILD v čistej miestnosti nainštalovanú miestnosť na ochranu pred laserom. To zaručuje, že vysoko presné a vyčistené diely sa môžu inštalovať spolu s laserovým zdrojom a uviesť do prevádzky na testovacie účely. A to bez rizika pre zúčastnené strany a v najlepšej možnej kvalite.

 

Montáž optiky a nastavenie laserových modulov

Kľúčovou kompetenciou systémového partnera je aj montáž a nastavenie presných laserových modulov. Patrí sem napríklad nastavenie optiky v kovových puzdrách s presnosťou na jednu uhlovú sekundu pomocou stredového otáčania. To zahŕňa aj testovanie optiky. Spoločnosť WILD tu dokáže vyvinúť systémy na testovanie optiky špecifické pre daný projekt.