Skip to Content
PrepStation15-1920x1280.jpg
Zameranie trhu
Laboratórna technológia
Na ceste do laboratória 4.0

Inteligentné zariadenia sú hnacou silou inovácií v laboratóriu budúcnosti. Spoločnosť WILD už zaviedla rôzne typy laboratórnych zariadení, ktoré sú čoraz viac automatizované.

Mnohé laboratóriá v súčasnosti čelia veľkému skoku vo vývoji v dôsledku rastúcej zložitosti laboratórnych procesov, ako aj zvýšenia regulačných požiadaviek. Prvým krokom v tejto súvislosti je zvýšenie automatizácie.

Spoločnosť WILD už implementovala širokú škálu modulov a zariadení na monitorovanie kvality v potravinárskej, farmaceutickej a priemyselnej výrobe a zamerala sa na vývoj a výrobu komplexných typov laboratórnych zariadení. Spoločnosť WILD okrem iného vyrába zostavy a kompletné zariadenia v oblasti hmotnostnej spektroskopie, ktoré sa používajú pri analýze materiálov.

 

Montáž v čistých priestoroch

Tieto špeciálne zostavy sa vyrábajú s vysokou mechanickou presnosťou a musia spĺňať najprísnejšie požiadavky na čistotu. Na zabezpečenie najvyššej úrovne čistoty z hľadiska filmových nečistôt alebo čistoty častíc má spoločnosť WILD nainštalované špeciálne procesy čistenia. Tie sa uplatňujú napríklad pri výrobe mikroskopov alebo komponentov pre hmotnostné spektrometre, kde sa jednotlivé diely podrobujú viacstupňovému procesu čistenia. Montáž prebieha v čistej miestnosti ISO 6 a ISO 5 v prietokových boxoch.

Nie všetky laboratórne zariadenia si však vyžadujú taký vysoký štandard čistoty. Niektoré z nich sa dajú montovať do prietokových boxov v štandardnom montážnom prostredí. Napríklad spektrometre FTIR na analýzu palív, laserové refraktometre alebo špeciálne mikroskopy pre trh s polovodičmi kompletne obstaráva, vyrába, testuje a dodáva spoločnosť WILD. Pri týchto typoch zariadení je dôležité prispôsobiť sa základnej technológii, ktorá sa v každom prípade používa, a podľa toho vyvinúť efektívne riešenia pre výrobný pracovný postup.