Zameranie na trhu

Ako vysoko špecializovaní všestranní hráči sme si vybudovali rozsiahle know-how na nasledujúcich budúcich trhoch. S nadšením tiež čelíme novým výzvam a prinášame vaše inovácie do sériovej výroby.

TPi_20170711_075900-710x540-1509634963.jpg
Lekárske a prírodné vedy
Či už ide o oftalmológiu, chirurgické vybavenie, dialyzačné systémy alebo lekársku robotiku – spoľahliví, vysokokvalitní a inovatívni zmluvní vývojári a výrobcovia ako WILD sú na trhu lekárskych a biologických vied žiadaní.
PrepStation15-710x540.jpg
Laboratórna technológia
Od rutinných biologických laboratórií a výskumných laboratórií až po priemysel a výrobu potravín – WILD vyrába rôzne typy laboratórnych zariadení. Zákazníci profitujú z rozsiahleho know-how a dlhoročných skúseností, ktoré spoločnosť WILD vybudovala na trhu v tomto segmente.
das ist der Alternativtext
Diagnostika a analýza in vitro
Či už ide o klinickú chémiu, hematológiu, mikrobiológiu, molekulárnu diagnostiku alebo iné IvD zariadenia, WILD je uznávaným hráčom v štandardnom vývoji a pri procesoch v stabilnej výrobe zariadení a systémov pre diagnostiku in vitro.
TPi_20170711_091841-2-1-710x540.jpg
Laserová technológia
V oblasti laserovej technológie je WILD schopný uplatniť celú svoju optomechatronickú kompetenciu spojenú s obrovským procesným know-how. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na desaťročia skúseností a odborných znalostí spoločnosti WILD pri outsourcingu vývoja a výroby svojich laserových systémov.
Optische-Messtechnik-710x540.jpg
Optická metrológia
Optická metrológia je extrémne široký odbor, v ktorom môže WILD plne využiť svoje silné stránky: kombináciu rôznych technických disciplín na najvyššej úrovni. Od vysoko presnej výroby a použitia optických prvkov až po integráciu elektronických a softvérových komponentov.
wild_architecture_19-710x540.jpg
Polovodičová technológia
Zákazníci z polovodičového priemyslu oceňujú vysokú spoľahlivosť procesov, ktorú si WILD dokáže udržať v celom dodávateľskom reťazci. To je záruka, že zostavy sú vyrábané s najvyššou presnosťou a čistotou.
WILD z pohľadu zákazníka

"AVL ako technologický líder v oblasti merania častíc vo výfukových plynoch prikladá veľký význam inováciám. WILD je dôležitým vývojovým a výrobným partnerom. Technologické odborné znalosti a schopnosť reagovať vo fáze prototypu nám pomáhajú efektívne a rýchlo splniť požiadavky trhu."

„WILD je pre nás dlhoročným, kompetentným, spoľahlivým a proaktívnym partnerom."

"Za mnoho rokov spolupráce sme spoznali a ocenili WILD ako veľmi kompetentného partnera a tešíme sa na mnoho ďalších spoločných rokov."

"Pre nás je nevyhnutná spolupráca tvárou v tvár. Pretože vedomosti sa neprenášajú len prostredníctvom kresieb, špecifikácií, e-mailov a telefonátov, ale aj prostredníctvom spoločných zdieľaných skúseností a dôveryhodnej spolupráci."

Kontakt a podpora
Najlepšie v rámci osobného rozhovoru.
Ak ju potrebujete obzvlášť rýchlo, samozrejme, aj telefonicky alebo e-mailom.
Katharina Lomšek
WILD v číslach
4
firemné sídla

Skupina WILD v Korutánsku, Viedni a Trnave

510
osôb

Celkový počet zamestnancov v skupine WILD

1970
Vznik

Založenie spoločnosti WILD Kärnten GmbH

29.254
jabĺk

WILD & fit pre zamestnancov/-kyne